De huizenmarkt begint zich te herstellen

maandag 3 april 2023 om 13:07Aantal hypotheekaanvragen voor woningaankopen stijgt met 10% in drie maanden
Vandaag publiceerde De Hypotheker een aantal interessante inzichten. Het aantal hypotheekaanvragen is voor het eerste kwartaal van 2023 met meer dan de helft gedaald in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, dit is voornamelijk het gevolg van een sterke afname van het aantal aanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek. Er was echter ook goed nieuws: er was een toename van 10% in het aantal hypotheekaanvragen voor woningaankopen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. Dit blijkt uit de nieuwste Hypotheekindex van De Hypotheker.

Woningaankopen: 64% van de hypotheekaanvragen
Volgens De Hypotheker waren ruim zes op de tien hypotheekaanvragen (64%) bedoeld voor de aankoop van een woning, vergeleken met 39% in dezelfde periode van 2022. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de sterke daling van de oversluitmarkt als gevolg van de rentestijging. In dezelfde periode van 2022 was bijna één op de drie hypotheekaanvragen bedoeld voor het oversluiten van de hypotheek. (Ps: wellicht ben je zelf ook aan het voorsorteren op een verhuisbeweging. Deze hypotheekadviseurs staan klaar om je te helpen met financieel inzicht).

De huizenmarkt begint te herstellen
Het aantal hypotheekaanvragen voor woningaankopen is in het eerste kwartaal met 22% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Wat opvalt, is dat onder jonge huizenkopers sprake is van een stijging (+7%). Door het groeiende woningaanbod in de afgelopen maanden en de verminderde concurrentie op de huizenmarkt zijn hun vooruitzichten op een woning verbeterd. De grootste daling deed zich voor onder 55-plussers (-45%), wat erop duidt dat er een tekort is aan (levensloopbestendige) woningen die aan hun woonwensen voldoen.

Gemiddeld hypotheekbedrag daalt
Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning is met 9% gedaald en bedraagt nu €306.000. Deze ontwikkeling is zichtbaar in verschillende provincies. De grootste daling deed zich voor in Groningen (-15%), gevolgd door Limburg (-13%) en Utrecht (-12%). De kleinste daling van het gemiddelde hypotheekbedrag is zichtbaar in Flevoland (-4%).


Positieve ontwikkelingen op de Nederlandse hypotheekmarkt
Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker, meldt dat de flinke daling van het aantal hypotheekaanvragen voornamelijk te wijten is aan de sterke afname van het aantal oversluitingen. Niettemin blijkt uit de laatste cijfers dat er een verandering plaatsvindt. In één kwartaal tijd is het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning met 10 procent gestegen ten opzichte van de laatste drie maanden van 2022, wat erop zou kunnen wijzen dat de hypotheekmarkt geleidelijk aan het herstellen is. Bovendien is het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning voor het eerst in het afgelopen kwartaal met 3 procent gestegen. Opvallend is ook dat de prijzen van koopwoningen op jaarbasis in maart voor het eerst in negen jaar zijn gedaald. Dit wordt door veel grote geldverstrekkers gezien als een trend die zich zal voortzetten, waardoor het aantal kooptransacties in de toekomst waarschijnlijk zal blijven toenemen.